Emlékezz mártírjainkra!

image

Családfa kutatásaim alkalmával, sajnos arra döbbentem rá, hogy senki se tudja pontosan hányan és kik voltak deportálva a Szatmári gettóból. Elindultam egy névjegyzéket összeállítani, ezért ehhez, ennek a kiteljesítéséhez kérem mindenki segítségét.
  Azokat az áldozatokat, akik más gettóból, munkaszolgálatból vagy fogságból stb. nem jöttek vissza, kérem külön megjegyezni. A nevek téves írása, elírása, előfordulhat, ugyanis az akták nagy részét, amiket tanulmányoztam, nem filológusok állították ki. Az adatok, amelyekben a családtagok, ismerősök említették meg drága mártírjaikat, többnyire emlékezetből származnak, és nagyon sok esetben pontatlanok. Igyekeztem pontosan lemásolni a neveket úgy, ahogy az a forrásban szerepel, néha, enyhe javításokat végeztem.
  A Klarsfeld munkaszolgálatosok névsorából merített anyag csak néhány esetben említi, hogy a személy meghalt. Több esetben a munkaszolgálatosok sorsa ismeretlen, miután fogságba estek, frontra kerültek, vagy, mint a családjukat, lágerekbe deportálták őket. Ez az info oszlopban szerepel Klarsfeld: Nevek, általában, ha nem volt más adatom, a mártírok névsorába írtam őket. Szintén az infoban levő Testimony (vagy rövidítése) a Yad Vashemi emléklapokra hivatkozik. Továbbá, az Infoban levő N. Stern: Emlékezz Szatmárra, 1984 kiadott könyv adatait használtam fel.
  Ha születési év oszlopban két különböző év van beírva annak az oka, hogy a Yad Vashembe két emléklap szerepel ugyanarról a személyről eltérő adatokkal.
  A családnevek, nevek írása, pl.: Gros Grosz Gross, néha nem lesznek a helyesírás szempontjából pontosan írva, ahogy a család használta, ennek az oka, hogy meg változtatták, függően háború utáni letelepülésük szerint. Ez újabb zavaró körülmény a névsor összeállítója számára.
  Megkérek mindenkit, akinek a birtokában van háború előtti levelezés, akták, fényképek, azt juttassátok el hozzám (Másolás után visszaadom). Kérlek benneteket, amennyire lehet, a leveleket, amelyeket hozzám intéztek magyarul, románul, héberül, esetleg angolul írjátok. Aki úgy gondolja, hogy a kutatások folytatása, valamint a weboldal fenntartása, ápolása, bővítése fontos számára, kérem támogassa anyagilag. Szeretettel megköszönöm.
  Kérem a segítségeteket abban a tekintetben is, hogy továbbítsátok ezt a weblapot más családoknak, ismerősöknek is, szeretném, hogy minden érdekeltet elérhessek.
  Az előttetek álló anyagnak éppen Ti, kedves barátaim, lesztek a lektorai, hozzájárulásaitokkal pedig munkatársai. Kérlek benneteket ha bármilyen  hibát vagy hiányosságot találtatok, közöljétek velem.
  Külön köszönettel tartozom Grünfeld Andrásnak és Csirák Csabának, akik segítsége nélkül a jelen munkát nem sikerült volna hálózatra vinni. Külön köszönet Anny (Elefant) Dietz és Kalman Misinek az angol fordításért.

Elefánt Gyuri

Tel Aviv június 2006

A levelezést erre a címre : egyur@yahoo.com